คำขวัญวันเด็กปี 2566 และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีต่างๆ


คำขวัญวันเด็ก 2566
 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ
คำขวัญวันเด็ก 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือรู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี