แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่มีใครได้ ก่อน หลัง

รัฐบาลเตรียมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท พร้อมกัน 50 ล้านคน ภายในไตรมาส 4 ปี 67 โดยไม่มีการแยกจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 14.98 ล้านคนก่อนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด

ราคาน้ำมันวันนี้ 2/8/65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 80 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 2 ส.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคาะเพิ่มเงินให้คนละ 500 บาท นาน 3 เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เตรียมรับเงินอีกคนละ 500 บาท นาน 3 เดือน ศบศ. มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน […]