แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่มีใครได้ ก่อน หลัง

รัฐบาลเตรียมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท พร้อมกัน 50 ล้านคน ภายในไตรมาส 4 ปี 67 โดยไม่มีการแยกจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 14.98 ล้านคนก่อนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ข่าวแจกเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบางก่อนเป็นความเข้าใจผิด ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลประกาศไว้ คือ การลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับประชาชนและร้านค้าในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ และจะโอนเงินดิจิทัลให้ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้งบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาจาก 3 ส่วน คือ งบฯ กลางปี 2567 จำนวน 122,000 ล้านบาท งบฯ ขาดดุลปี 2568 จำนวน 152,300 ล้านบาท และเงินตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี 2561 ของ ธ.ก.ส. จำนวน 172,300 ล้านบาท