ปาลิโอ เขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปิดกิจการ ท่ามกลางสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การเคลื่อนไหวของนี้ปาลิโอ เขาใหญ่ เกิดขึ้นหลังจากต้องหยุดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา จากคำสั่งห้ามเดินทางและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาล จนกระทั่งต้องแจ้งให้พนักงานหยุดทำงานตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ทั้งนี้ “ปาลิโอ เขาใหญ่” เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2552 ภายในมีการจำลองหมู่บ้านยุโรปยุคกลางให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นและถ่ายรูป พร้อมกับร้านต่างๆ […]