ออกกำลังกาย

อยู่ให้ไกล 'ออฟฟิศซินโดรม' ด้วย 3 เคล็ดลับง่ายๆ

ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ต้องนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นเวลานานๆ จะต้องอ่านเรื่องนี้ให้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญกับร่างกายและสุขภาพของเราเป็นอย่างมาก ใครจะเชื่อว่าแค่นั่งทำงานอยู่เฉยๆ ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ ได้มากมาย กรมควบคุมโรค ได้ออกมาเชิญชวนให้คนทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพนักงานออฟฟิศ ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ให้ปรับตัว นำเอาหลัก 3 ป. มาปรับใช้ ได้แก่ ปรับสภาพแวดล้อม , เปลี่ยนพฤติกรรม และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้เพิ่มจำนวนขึ้นมาก จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556-2560 พบว่ามีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยประมาณ 30.8 ล้านคน เป็นกลุ่มวันวัยทำงานที่นับเอาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวนมากถึง 28.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 91.3 มีปัญหาสุขภาพเนื่องมาจากการทำงานในออฟฟิศ ต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ จึงเสี่ยงที่จะป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรม อะไรที่ทำให้เสี่ยงเป็น ‘ออฟฟิศซินโดรม’ สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมของคนทำงาน อาจได้แก่ ท่าทางการนั่งทำงานไม่เหมาะสม ซึ่งมีการจัดพื้นทำงานเกินระยะการเอื้อมของมือ หรืออาจเป็นการทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ หรือต้องทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ ‘ออฟฟิศซินโดรม’ ป้องกันได้ยังไงบ้าง ? เรื่องการปรับสมดุลในระหว่างการทำงานของพนักงานออฟฟิศมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม ลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ โดยเคล็ดลับการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมอาจนำหลัก 3 […]